Podczas 2. dnia “XVI Europejskie Forum Gospodarcze – Łódzkie 2023” Krzysztof Chaładyn, Wiceprezes Zarządu Otimo sp. z o.o., jako reprezentant LODZistics Logistyczna Sieć Biznesowa Polski Centralnej wziął udział w debacie “Czy optymalizacja = zwolnienia? Różne wymiary optymalizacji w logistyce i nie tylko”.

Przewrotny tytuł panelu był próbą odpowiedzi na pytanie o różne wymiary optymalizacji, jej znaczenie w logistyce i nie tylko, a dokładniej krytyczna refleksja nad jej konsekwencjami. Optymalizować można przecież wszystko w ujęciu optymalizacji jako działań mających na celu wzrost wydajności i efektywności, nie tylko w logistyce. A optymalizacja logistyki to nie tylko szybsza dostawa, wydajniejszy magazyn, ale także lepszy system informatyczny, bardziej konkurencyjna lokalizacja firmy. Jak utrzymać, a nawet zwiększyć jakość usług działając pod presją czasu, jednocześnie nie wpływając negatywnie na środowisko? Czy odpowiedzią jest automatyzacja, która w świadomości ludzkiej nierozerwalnie związana jest z redukcją etatów?

Wszystkich tych, którzy nie mogli się stawić osobiście lub uczestniczyć online w debacie “Czy optymalizacja = zwolnienia? Różne wymiary optymalizacji w logistyce i nie tylko”, jaka odbyła się 13. czerwca w ramach XVI Europejskie Forum Gospodarcze – Łódzkie 2023, zapraszamy do obejrzenia nagrania z jej przebiegu. Naszym skromnym zdaniem – warto 🙂