Otimo i Order Picking

Czym jest Order Picking?

DEFINICJA I RODZAJE

Order picking, czyli kompletacja zamówień to część procesu realizacji zamówienia, w ramach której poszczególne elementy przesyłki są gromadzone z różnych lokalizacji na magazynie, aby można je było zapakować i wysłać do klienta czy miejsca przeznaczenia. W zależności od specyfiki produktów i magazynów przedsiębiorstwa adoptują różne metody pickowania, m.in.:

Picker przemieszcza się po magazynie i pobiera produkty (SKU) jeden po drugim, aby zrealizować jedno zamówienie na raz. Ten system kompletacji dobrze sprawdza się w małych magazynach, które obsługują proste zamówienia z najczęściej kilkoma pozycjami.

Bardziej zaawansowany model, który wymaga systemu WMS. W tym przypadku picker otrzymuje z systemu listę SKU’s celem realizacji więcej niż jednego zamówienia na raz, eliminując w ten sposób niepotrzebne podróże do tego samego obszaru magazynowego.

Jest to wariacja batch picking, szczególnie przydatna w przypadku dużych magazynów, które regularnie otrzymują wiele wysokonakładowych zamówień. Zamówienia są grupowane w “fale” według czynników, takich jak lokalizacja klienta czy data dostawy (np. express delivery, same-day delivery), a przypisani do “fali” pracownicy pickują SKU’s z wielu stref i przesyłają je do konsolidacji w poszczególne przesyłki.

W tym przypadku magazyn podzielony jest na strefy, a do każdej strefy przypisani są dedykowani pracownicy. Pickerzy realizują zamówienia dodając SKU’s przechowywane w ich strefie, a następnie, po zebraniu wszystkich towarów z danej strefy karton z zamówieniami jest przekazywany do innych stref. Przesyłka ostatecznie trafia do centralnego stanowiska konsolidacyjnego, gdzie jest pakowana do wysyłki.

Rosnąca liczba centrów logistycznych stała się w ostatnich latach w pełni lub częściowo autonomiczna wykorzystując samobieżne pojazdy, machine-learning czy sztuczną inteligencję do – przykładowo – wyszukiwania oraz pobierania z półek określonych pojemników z produktami i dostarczania ich do wyznaczonych obszarów konsolidacji. Tam pracownik lub inny zautomatyzowany system wybiera żądaną pozycję SKU i umieszcza pojemnik na torze, aby ten powrócił do wyznaczonego miejsca w magazynie.

Order Picking w procesach magazynowych

Dlaczego optymalizacja w tym obszarze jest tak istotna?

Niezależnie od zastosowanej metody, jako jeden z najważniejszych elementów procesów magazynowych, order picking ma kluczowe znaczenie dla szybkości, wydajności i dokładności procesu wysyłki. Zwłaszcza, że wg. niektórych szacunków kompletacja zamówień odpowiada za aż 50% wszystkich procesów magazynowych i aż 55% kosztów operacyjnych.

Nic dziwnego zatem, iż jest to obszar, w którym poszukuje się optymalizacji, nawet niewielkie bowiem zwiększenie efektywności owocuje znacznymi oszczędnościami. A jest co usprawniać. Jeszcze na początku 2. dekady XXI w. na porządku dziennym były sytuacje, gdzie osoba kompletująca zamówienie spędzała 70% swojego czasu pracy na przemieszczaniu się po magazynie, a jedynie 30% na faktycznym pickowaniu. W ostatnich latach ze względu na postępującą informatyzację i automatyzację sytuacja ta uległa poprawie, aby jednak wykorzystać prawdziwie drzemiący tu potencjał wymagane jest zastosowanie odpowiednio zaawansowanych rozwiązań.

Jakościowy order picking to nie tylko większa efektywność i oszczędności. Kompletacja jest pierwszym krokiem w procesie realizacji zamówienia, więc jeśli magazyn przeprowadza ją szybko i prawidłowo, jest o krok bliżej do zadowolenia klienta.

OTIMO I ORDER PICKING

Jak wpisuje się w to Otimo i
w czym możemy Ci pomóc?

Order picking to jeden z obszarów, którym poświęcamy najwięcej czasu, co wynika też pośrednio z zapotrzebowania na rynku. Naszą dewizą stały się słowa Louis J. Cerny’ego (z firmy Sedlak Supply Chain Consultants),
który stwierdził, że

„w pickowaniu chodzi o zminimalizowanie ilości czasu straconego między pickowaniami”

– i tworzone przez nas rozwiązania właśnie to mają na celu.

Tworzymy algorytmy i budujemy uniwersalne biblioteki optymalizujące order picking, które można zaimplementować we własnych rozwiązaniach. Pracujemy również nad gotowym optymalizatorem w postaci API (Otimo Solver), którego integracja z dowolnym systemem WMS będzie dużo mniej pracochłonna. Nasze rozwiązania pomogą Twojej firmie m.in. poprzez:

Optymalizację ścieżek pickowania i kompletacji zamówień dostosowaną do specyfiki działalności, wielkości magazynu, jego wyposażenia w systemy informatyczne, park maszynowy czy zasoby ludzkie.

Obsługę wszystkich metod order picking.

Uwzględnienie rozłożenia towarów na magazynie i podział na strefy.

Wyznaczanie optymalnych tras dla wózków widłowych czy pojazdów AGV (Automated Guided Vehicle) tak, aby uniknąć kolizji i wydać jak najwięcej towaru z magazynu w jak najkrótszym czasie.

Stałą ewaluację i aktualizację ścieżek pickowania oraz tras dla pojazdów, aby wyeliminować błędy i dostosować się do zaistniałych zmian.

Uwzględnienie czasów wahadeł (linehaul) oraz innych rodzajów transportu (problem last mile).