Optymalizacja APS

Advanced Planning and Scheduling

Systemy APS

Systemy klasy APS (ang. Advanced Planning and Scheduling), jak sama nazwa wskazuje, służą do zarządzania planowaniem i harmonogramowania produkcji. Dzięki danym o zleceniach, technologii, zasobach czy stanach materiałowych oraz zaawansowanym algorytmom do analiz popytu i wydajności, oprogramowanie APS pozwala w optymalny sposób zaplanować przebieg produkcji, zapewniając krótsze czasy realizacji oraz łatwiejsze i szybsze reakcje na nieoczekiwane zmiany w produkcji. W efekcie zaś przekłada się to m.in. optymalizację działania, wyższą rentowność i lepszą obsługę klienta.

Systemy do zaawansowanego planowania i harmonogramowania występują zarówno jako samodzielne rozwiązania, jaki i oprogramowanie zintegrowane z systemami planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) czy realizacji produkcji (MES). Dwie podstawowe płaszczyzny działania systemów APS to strategiczne planowanie oraz szczegółowe harmonogramowanie.

Wiedza, kontrola, optymalizacja zasobów

Strategiczne planowanie i szczegółowe harmonogramowanie

W ramach tej pierwszej APS analizuje prognozy i zamówienia długoterminowe, uwzględniając dostępność zasobów oraz dodatkowe ograniczenia (eg. technologie i materiały), aby zapewnić dokładny model środowiska produkcyjnego. Na jego podstawie zaś przewiduje zapotrzebowanie na zasoby produkcyjne, wspomaga podejmowanie decyzji o wykonalności zamówień, organizuje efektywniejsze wykorzystanie materiałów, ludzi i maszyn oraz wpływa na ogólny kierunek operacji produkcyjnych.

Szczegółowe harmonogramowanie zaś pozwala w detalach sekwencjonować i planować produkcję zarówno w okresie krótkim (dni), średnim (tygodnie), jak i długoterminowo (na miesiące, a nawet na lata). Bazując na wprowadzonych danych szczegółowy harmonogram produkcji można wygenerować błyskawicznie (w sposób automatyczny lub ręczny), co nie tylko prowadzi do oszczędności zasobów, ale pozwala na odpowiednio szybką reakcją na zmiany na rynku.

Zaawansowane planowanie i harmonogramowanie w praktyce

Zastosowanie systemów APS

Systemy APS nadzorują wiele aspektów środowiska produkcyjnego, w tym:

  • Tworzenie głównego harmonogramu produkcji
  • Planowanie uwzględniające wiele ograniczeń i bazujące na składanych zamówieniach
  • Interaktywne przeglądanie harmonogramu
  • Wizualizacja procesu montażu
  • Zaawansowana optymalizacja harmonogramów
  • Planowanie produkcji na magazyn (Make to Stock)
  • Planowanie na zamówienie (Make to Order)
  • Interaktywna wizualizacja harmonogramu
  • Planowanie na poziomie zestawienia komponentów (Bill of Materials)

OTIMO I APS

Jak wpisuje się w to Otimo
w czym możemy Ci pomóc?

W Otimo od lat pracujemy nad zaawansowanymi algorytmami optymalizacyjnymi. Jednym z podstawowych obszarów naszych wdrożeń biznesowych była od początku optymalizacja procesów magazynowych (systemy WMS). Niejako naturalną tego konsekwencją i kolejnym krokiem, jaki umieściliśmy na mapie drogowej rozwoju firmy były systemy APS.

Nasze rozwiązania (algorytmy, biblioteki czy gotowe API) pozwalają znacznie usprawnić procesy zaawansowanego harmonogramowania i planowania tak, aby zwiększyć ich precyzyjność i efektywność. W rezultacie, uzbrojone w nie systemy APS:

Usprawnią synchronizację i wydajność procesów produkcyjnych, dzięki czemu nie tylko pozwolą na zmniejszenie kosztów jednostkowych, ale również na skrócenie czasów realizacji produkcji (co przełoży się również na zwiększenie sprzedaży).

Zapewnią pełną przejrzystość i kontrolę nad procesami oraz zasobami.

Zoptymalizują planowanie dostaw i wykorzystywanie zasobów, zmniejszając tym samym poziom zapasów oraz odpadów.

Pozwolą na tworzenie możliwie dokładnych i osiągalnych harmonogramów produkcji z uwzględnieniem wielu ograniczeń i reguł biznesowych.

Umożliwią błyskawiczną analizę i badanie różnych scenariuszów, gwarantując możliwie szybką reakcję na potencjalne zmiany.

Zoptymalizują decyzje dotyczące zwiększania lub zmniejszania siły roboczej, wykorzystania maszyn oraz planowania wymagań materiałowych.

Precyzyjniej ustalą priorytety zamówień, czy dzielenie partii produkcyjnych.