Nasi partnerzy

Otimo dołączyło do elitarnego grona firm i instytucji z szeroko pojętej branży logistycznej skupionych w klastrze

LODZistics – Logistyczna Sieć Biznesowa Polski Centralnej

Klaster LODZistics został powołany do koordyncji działań podnoszących atrakcyjność i konkurencyjność branży logistycznej. Skupia się na stymulowaniu innowacyjności podmiotów zainteresowanych rozwojem tego sektora. W ramach wspólnych projektów umożliwia transfer technologii i rozwój dobrych praktyk. Bada sposoby zastosowania nowoczesnych rozwiązań transportowych m.in. w zakresie przewozów intermodalnych, systemu RFS w transporcie lotniczym czy eco-driving’u. Działa na terenie całego kraju, ze szczególnym naciskiem na obszar Polski Centralnej.

Dowiedz się więcej na: