Optymalizacja WMS

Zmiany w sposobie zarządzania magazynami

Rosnąca rola automatyzacji i optymalizacji procesów magazynowych

Automatyzacja i optymalizacja procesów magazynowych to jedne z najważniejszych wyzwań przed jakimi stoją obecnie operatorzy centrów logistycznych w Polsce i na świecie.
Wprowadzone w odpowiedni sposób pozwalają bowiem nie tylko na znaczne zwiększenie wydajności (poprzez efektywniejsze wykorzystanie zasobów sprzętowych i ludzkich), eliminację błędów i minimalizację czasu oczekiwania klientów, ale choćby także redukują ryzyko związane z częstą w branży rotacją pracowników.

Rola automatyzacji i optymalizacji niebywale wręcz wzrosła w okresie pandemii koronawirusa. Jeśli do 2019 r. zaawansowane rozwiązania w tym zakresie postrzegane były jako domena dużych i zamożnych przedsiębiorstw, obecnie jest to “must-have” dla każdej firmy, która chce być efektywna i konkurencyjna na rynku. Potwierdzają to badania. W czasach przedcovidowych jedynie 33% magazynów planowało inwestycje w automatyzację, a 32% w analitykę i algorytmy do optymalizacji procesów magazynowych, obecnie zaś zamierza to zrobić aż – odpowiednio 83% i 75% ankietowanych (za raportemMagazyny w świecie Przemysłu 4.0. Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy?).

WMS

Warehouse Management Systems

Automatyzacja i optymalizacja procesów magazynowych odbywa się w ramach systemów klasy WMS (z ang. Warehouse Management System). Jak wskazuje nazwa są to magazynowe systemy informatyczne zarządzające przepływem towarów i procesów na magazynie. Występują zarówno w postaci osobnego narzędzia, wspierającego działanie większych systemów klasy ERP, jak również jako ich integralna część.

Dzięki rejestracji i monitoringowi wszystkich zdarzeń magazynowych systemy WMS mogą kompleksowo obsługiwać magazyn, począwszy od przyjęcia towarów, poprzez ich składowanie, kompletację i konsolidację zamówień, po zarządzanie procesami wysyłek i zwrotu towarów. W efekcie Warehouse Management Systems gwarantują stałą kontrolę nad wszelkimi zasobami i procesami magazynowymi.

OTIMO I WMS

Jak wpisuje się w to Otimo i
w czym możemy Ci pomóc?

Otimo oferuje kompleksowe rozwiązanie (w postaci API, bibliotek czy algorytmów) problemów operacyjnych w magazynach pozwalające m.in. na:

Integrację z systemami WMS.

Optymalizację rozłożenia towarów podczas przyjmowania dostaw.

Efektywne uzupełnianie zapasów na niskim i wysokim składzie.

Wyznaczanie optymalnych tras dla osób, wózków widłowych czy pojazdów AGV (Automated Guided Vehicle).

Optymalizację procesów biznesowych i obiegu danych – wsparcie dla systemów typu Workflow Management System i Document Management System w automatyzacji i zwiększeniu wydajności przetwarzania.

Optymalizację ścieżek pickowania i kompletacji zamówień uwzględniającą rozłożenie towarów na magazynie.

Harmonogramowanie zadań w celu optymalnej utylizacji maszyn, zaangażowania zasobów ludzkich, wykorzystania punktów usługowych i pomieszczeń, reakcji na awarie, minimalizowania przestojów, czyli rozwiązania typu JSP (Job-Shop Problem).

W Otimo wykorzystujemy swoje doświadczenie w tworzeniu światowej klasy algorytmów do optymalizacji i usprawniania pracy systemów WMS.

Systemy WMS to nasz
core-business

To procesom z nimi związanym poświęcamy najwięcej czasu. Obszary, w których szczególnie się specjalizujemy to: