Optymalizacja VRP

Podstawa redukcji kosztów i zwiększenia wydajności

Efektywne planowanie

Trudno byłoby zliczyć przedsiębiorstwa, w których w codziennej pracy wykorzystuje się pojazdy i kierowców. Poza sektorami oczywistymi, jak cała branża logistyczna, transportowa czy CEP (Courier, Express and Parcel Services), są to przecież również średnie i małe biznesy związane z – przykładowo – food delivery czy cały sektor usług instalacji, przeglądu i konserwacji.

Ręczne planowanie tras jest rozwiązaniem czasochłonnym i nieefektywnym. Jeśli wziąć pod uwagę fakt, że w wielu branżach same płace kierowców i koszty paliwa stanowią 59,8% całkowitych kosztów operacyjnych na kilometr, to nie dziwi ogromna popularność rozwiązań do optymalizacji tras. Nawet niewielkie zwiększenie efektywności może przełożyć się na znaczne polepszenie wyników finansowych, jak pokazują doświadczenia wielu przedsiębiorstw wdrożenie systemu do optymalizacji tras pozwala zaoszczędzić do 20% na przebiegu pojazdów i zwiększyć wydajność zamówień nawet o 100% bez zwiększania floty.

Efektywność i opłacalność przy wielu warunkach dodatkowych

Optymalizacja tras

Optymalizacja trasy to proces wyznaczania najbardziej efektywnej i opłacalnej trasy spełniającej określone założenia. O jakich założeniach mowa? Przecież wydawałoby się, że chodzi o stosunkowo nieskomplikowane znalezienie najkrótszej drogi między dwoma punktami. W rzeczywistości rzadko jest to tak proste, czynników które trzeba wziąć pod uwagę jest bowiem mnóstwo, m.in.:

  • Rodzaj transportowanych towarów (np. palety, przesyłki nienormatywne, towary wymagające ciągu chłodniczego)
  • Liczba i gabaryty przewożonych towarów
  • Liczba i rodzaj dostępnych pojazdów
  • Liczba, umiejscowienie i konieczność powrotu do bazy
  • Liczba i grafik kierowców
  • Liczba i lokalizacja przystanków
  • Okna czasowe (określony czas, kiedy można odwiedzić daną lokalizację)
  • Ograniczenia wynikające z ruchu drogowego (zakazy ruchu/wjazdu, godziny szczytu itp.)

Tak kompleksowe problemy, które rozwiązuje optymalizacja tras, określane są mianem VRP.

Optymalizacja VRP

Vehicle Routing Problem

Vehicle Routing Problem, czyli VRP to wyzwanie polegające na zaprojektowaniu optymalnych tras z bazy (bądź kilku baz) do zbioru miejsc docelowych, z których każda ma określone warunki i ograniczenia specyficzne dla biznesu, takie jak te wspomniane powyżej. Wbrew pozorom nie są to nowe zagadnienia, choć w ostatnim czasie nabrały całkowicie nowego znaczenia. Już w XIX wieku, w czasach rozwoju handlu przewoźnego pojawiły się pierwsze próby zdefiniowania problemu, który do dziś znany jest jako problem komiwojażera (TSP – Travelling Salesman Problem). Rozwiązanie TSP polega na znalezieniu najkrótszej możliwej trasy między kilkoma miastami, jaką może pokonać komiwojażer, zaczynającej się i kończącej się w określonym punkcie.

Z czasem VRP podzielono na znacznie bardziej wyrafinowane zadania i – upraszczając – można przyjąć, iż obecnie Vehicle Routing Problem to połączenie wielu problemów komiwojażera (TSP). Zamiast kilkoma adresami operuje się zatem nierzadko ich wieloma setkami, które należy pomnożyć przez liczbę kierowców i uwzględnić wszystkie dodatkowe czynniki. W efekcie powstają niezwykle duże porcje danych i skomplikowane obliczenia.

Last Mile Delivery

Ostatnia Mila

W drodze produktu z magazynu do rąk klienta ostatni etap podróży nazywany jest “ostatnią milą” (ang. Last Mile Delivery). Jest to pod wieloma względami kluczowy moment całego procesu dostawy. Po pierwsze, jest jego najbardziej czasochłonnym i kosztochłonnym elementem – szacuje się, że ostatnia mila odpowiedzialna jest za 53% wszystkich kosztów związanych z transportem towarów. Wynika to ze specyfiki tego etapu, gdzie w dużych miastach mimo niewielkich odległości między poszczególnymi miejscami docelowymi kierowcy marnują bardzo dużo czasu stojąc w korkach, w terenach wiejskich zaś destynacje są od siebie znacznie oddalone, co również generuje znaczące koszty.

Kwestia efektywności kosztowej to jednak nie wszystko. Ostatnia mila, jako moment, kiedy towar dociera do klienta jest bowiem także kluczem do zadowolenia klienta. Gra toczy się już nie tyle o próbę dostarczenia towarów, ale o zrobienie tego skutecznie oraz odpowiednio szybko i wygodnie dla klienta – w tym, odpowiadając na takie potrzeby, jak “same-day delivery” (ang. dostawa tego samego dnia).

W rzeczywistości “po-covidowej”, w związku z eksplozją e-commerce, wyżej opisane problemy i wyzwania związane z Last Mile Delivery znacznie się nasiliły i nabrały zupełnie nowego wymiaru. Jeśli dodać do tego rosnące oczekiwania konsumentów dotyczące darmowej dostawy i – w związku z tym – przejęcie tych kosztów przez dostawców, okaże się, iż optymalizacja tras w ostatniej mili jest obecnie tak istotna, jak nigdy dotąd.

OTIMO I VRP

Jak wpisuje się w to Otimo
w czym możemy Ci pomóc?

Optymalizacja VRP jest wpisana w DNA OTIMO. Zajmowaliśmy się nią wspólnie i osobno na długo przed powstaniem naszej firmy, biorąc udział w różnych projektach i pracach badawczych związanych stricte z tym obszarem. Możemy poszczycić się nie tylko znacznym doświadczeniem w tym obszarze, ale i światowymi rekordami.   Algorytmy naszego autorstwa osiągają jedne z najlepszych na świecie wyników dla zadanych problemów optymalizacyjnych i jak równy z równym rywalizują z rozwiązaniami technologicznych gigantów z USA czy Chin (często je pokonując).   Po szczegóły odsyłamy na stronę niezależnego, brazylijskiego instytutu badawczego Galgos, który prowadzi aktualne rejestry najlepszych znanych wyników w “globalnym wyścigu optymalizacyjnym”. Jesteśmy tam notowani w benchmarku Gehringa-Hombergera, który zajmuje się problemami z obszaru CVRPTW (Capacitated Vehicle Routing Problem with Time Windows), tj. VRP z oknami czasowymi:

W jaki sposób nasze rozwiązania (algorytmy, biblioteki, API) z zakresu optymalizacji VRP mogą pomóc Twojej firmie w zarządzaniu flotą pojazdów i procesami transportowo-logistycznymi? M.in. poprzez:

Minimalizację kosztów Last Mile Delivery

Zaawansowana optymalizacja VRP wyznaczy najbardziej efektywne czasowo oraz kosztowo marszruty i zniweluje liczbę opóźnionych lub niedostarczonych przesyłek, gdzie wymagana będzie ponowna próba doręczenia.

Redukcję kosztów paliwa

Dzięki naszym, najlepszym w swojej klasie algorytmom znacznie skrócisz łączną długość pokonywanych tras i zmniejszysz wydatki na paliwo, czyli największą część całkowitych kosztów transportu.

Lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów

Przypisanie dostawy do najbardziej odpowiednich kierowców i pojazdów dla każdego zamówienia, pozwoli Ci bardziej efektywnie wykorzystywać zasoby ludzkie oraz sprzętowe i w efekcie zwiększyć dzienną liczbę procesowanych zamówień.

Niższe koszty utrzymania pojazdu

Mniej kilometrów i mniej czasu na drogach powoduje wolniejsze zużycie pojazdów dostawczych, a w rezultacie całkowity koszt posiadania ciężarówek spada, a ROI rośnie.

Minimalizację parku samochodowego

Optymalizacja VRP sprawi, że zapomnisz o toku rozumowania, w którym to ​​zwiększenie zaangażowania kapitałowego i zakup nowych pojazdów jest najlepszym sposobem na dostosowanie się do dużej liczby wysyłek i skrócenie okien dostaw – okazać się może, że wystarczą do tego odpowiednie algorytmy zwiększające efektywność wykorzystywania posiadanej floty.

Redukcję błędów

Im mniej zaangażowania czynnika ludzkiego i im bardziej zaawansowane algorytmy, tym rzadsze i mniej znaczące błędy – a nasze algorytmy należą do samej czołówki światowej.

W rezultacie nie tylko znacząco obniżysz koszty operacyjne swojego przedsiębiorstwa, ale także zwiększysz zadowolenie i lojalność klientów. Oferując im realistyczne czasy realizacji i – co istotne – wywiązując się z nich, sprawisz, że chętniej do Ciebie wrócą.